En fars utan dess like ! ?

Sökningen efter ubåten/ farkosten avbruten i Stockholms skärgård ! Lämnat området !? Ingen nation utpekas ! Massmedias " levebröd förflyttas nu till nästa spekulerande o spanande " !
Hur kommer de ansvariga att bemöta detta vidare ? Oavsett fanns eller inte ?

Alla förändringar inom felmarginalen !

Sen läste jag inte mer ! Låt dom hålla på !

RSS 2.0